Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Quang Vinh
Thứ năm, 29/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 1887

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

     TRƯỜNG TIỂU HỌC

    TRẦN QUANG VINH

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2020-2021

STT

Nội dung

 

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

HS sinh năm 2014: Khu phố 4,P12 và KP4, P24

Tiếp nhận chuyển đến trong điều kiện đủ về CSVC

II

Chương trình giáo dục

mà cơ sở giáo dục thực hiện

Theo chương trình bộ SGK Chân trời sáng tạo trường đã lựa chọn và công bố (Biên bản lựa chọn ngày 20/4/2020 và công bố ngày 5/5/2020)

Từ lớp 2 đến lớp 5 thực hiện theo chương trình quy định của Bộ GD-ĐT QĐ số 16/2006/BGD-ĐT ngày 5/5/2006.

Thực hiện các nội dung giáo dục lồng ghép, tích hợp về giáo dục đạo đức, lối sống, GD ANQP, GD ATGT, GD phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các nội dung về BVMT, chủ quyền biển, hải đảo…

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục

và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Nhà trường và gia đình phối hợp kịp thời,thời, thường xuyên, toàn diện trong việc giáo dục học sinh.

Phài tuân thủ đúng 5 nhiệm vụ của học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT và nội quy của nhà trường; rèn luyện tinh thần học tập tích cực đáp ứng các yêu cầu về tinh thần, thái độ học tập theo Thông tư ban hành Quy định đánh giá, xếp loại học sinh của Bộ GD-ĐT

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập,

sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Được nhà trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về nhà trường;

Học sinh được tham gia các hoạt động của Đội, Chữ thập đỏ, Thư viện…

Cung cấp thông tin về đánh giá xếp loại, xét khen thưởng về thành tích học tập;

 

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất,

học tập, sức khỏe của học sinh

dự kiến đạt được

Dự kiến kết quả đạt được trong năm:

- Kết quả năng lực: Tốt và đạt ở các mục Tự phục vụ, tự quản; Hợp tác; Tự học và giải quyết vấn đề đạt từ 98% đến 99%.

- Kết quả phẩm chất: học sinh đước đánh giá loại Tốt và Đạt ở các mục Chăm học, Chăm làm; tự tin, trách nhiệm; Trung thực, kỉ luật; Đoàn kết, yêu thương đạt tỉ lệ 100%.

- Học tập: Học sinh hoàn thành: 99%, học sinh không hoàn thành: 1%

- Sức khỏe: 100% Học sinh sức khỏe bình thường

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tất cả học sinh có khả năng tiếp tục học tập ở lớp học, bậc học tiếp theo

 

 

Ngày 05 tháng 9 năm 2020

                         Thủ trưởng

                   (Ký tên và đóng dấu)

 

                         Đinh Thị Thủy

 

                                                                                          

                                                                                            

Tác giả: BGH
Nguồn tin: BGH

163