Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Quang Vinh

Điện thoại: 08 38991496

Hiệu trưởng

Đinh Thị Thủy
Đinh Thị Thủy

Ngày sinh: 11/2/1967

Dân tộc: Kinh

Trình độ :ĐHSP

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02838991496

Điện thoại riêng: 0983228927

Email liên lạc: dinhthithuy.thuy@gmail.com

Phó Hiệu trưởng - Chuyên môn

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh

Ngày sinh: 7/1/1972

Dân tộc: Kinh

Trình độ :ĐHSP

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028 38991 496

Điện thoại riêng: 0937 937 809

Email liên lạc: ptnghanh72@gmail.com