Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Quang Vinh
Thứ ba, 25/6/2019, 0:0
Lượt đọc: 2422

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020

Năm học 2019 -2020

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRẦN QUANG VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 70 /KH-TQV

 

Bình Thạnh, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

 

Tuyển sinh vào lớp Một năm học 2019- 2020

 

Căn cứ văn bản số 130/KH-UBND-GDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2019 của UBND quận Bình Thạnh về Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019-2020;

Trường Tiểu học Trần Quang Vinh xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp Một năm học 2019-2020 như sau :

I. YÊU CẦU TUYỂN SINH:

1. Đảm bảo chỗ học cho học sinh vào lớp đầu cấp; thu nhận học sinh theo phường.

Không nhận học sinh sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện.

2. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Thực hiện đúng Điều lệ nhà trường, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tuyển sinh của Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh.

Đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lường dạy và học.

4. Tuyên truyền về những chủ trương tuyển sinh đầu cấp của Thành phố và Quận đến từng hộ dân trên địa bàn.

5. Không vận động quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013)

III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

1. Số lớp: 4 lớp Một

- 100% học sinh học 2 buổi/ ngày.

- 100% học Tiếng Anh theo Đề án 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chỉ tiêu:   168  học sinh

- Phường 12 (Khu phố 4) : 106 học sinh

- Phường 24  (Khu phố 4) : 62 học sinh

- Theo phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Bình Thạnh quy định

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

1. Độ tuổi vào lớp 1:

- Thu nhận các em học sinh sinh năm 2013

2. Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn xin nhập học Lớp 1 (theo mẫu của trường).

- 01 bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Giấy báo nhập học Lớp 1 – Năm học : 2019 - 2020

- 01 bản photo hộ khẩu có tên học sinh (trường sẽ đối chiếu với bản chính).

- Bản sao Sổ tạm trú (nếu học sinh thuộc diện tạm trú)

3. Thời gian tuyển sinh:

- Phát đơn và nhận hồ sơ lớp Một từ ngày 01/07/2019 đến ngày 10/07/2019

4. Thời gian công bố kết quả:

 - Trường thông báo danh sách học sinh lớp Một năm học 2019-2020 vào ngày 31/07/2019.

 5. Phân công nhiệm vụ:

+  Đinh Thị Thủy - Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS

- Xây dựng, trình PGD phê duyệt kế hoạch, thông báo tuyển sinh của trường.

- Thông báo, công khai, tuyên truyền về Kế hoạch tuyển sinh của trường đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh.

-Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 2019-2020  đúng quy định.

- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của Ban tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.

+ Phạm Thị Hạnh - Phó HT – Phó chủ tịch HĐTS

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho phòng tuyển sinh.

- Báo cáo kịp thời vấn đề đột xuất và kết quả tuyển sinh với Chủ tịch hội đồng tuyển sinh khi kết thúc mỗi buổi.

+ Nguyễn Thị Mỹ - Phó HT- Phó chủ tịch HĐTS

- Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của phụ huynh.

- Báo cáo kịp thời vấn đề đột xuất và kết quả tuyển sinh với Chủ tịch hội đồng tuyển sinh khi kết thúc mỗi buổi.

+ Hồ Thị Mỹ Thân – Thư kí

Phụ trách ghi các biên bản họp HĐTS

+ Đào Thị Thúy Hằng - Ủy viên

 Phát và thu nhận đơn học sinh lớp Một bán trú.

+ Phan Thanh Thảo - Ủy viên

Phát và thu nhận đơn lớp Một 2 buổi (không bán trú)

+ Trương Văn Thành - Ủy viên

Công khai kế hoạch tuyển sinh lên website của trường, cập nhật danh sách, số liệu từng ngày của học sinh trên hệ thống mạng.

+ Khổng Trung Huân - Ủy viên: Giám sát công tác tuyển sinh.

+ Võ Việt Nam - Ủy viên: Giám sát công tác tuyển sinh.

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thực hiện tuyển sinh theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019-2020 của Ủy ban nhân dân quận.

- Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận về công tác tuyển sinh; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường 12 và phường 24 để tổ chức kế hoạch huy động trẻ ra lớp 1.

- Thông báo rộng rãi kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào lớp 1 đến phụ huynh.

- Công khai Kế hoạch tuyển sinh trên website của trường.

- Hội đồng tuyển sinh kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của học sinh; xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, lập danh sách học sinh trúng tuyển trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Hiệu trưởng báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Bố trí bộ phận hướng dẫn, giải quyết thủ tục nhập học và giải đáp thắc mắc của phụ huynh trong thời gian tuyển sinh, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 12 và phường 24 giải quyết các trường hợp vướng mắc và báo cáo về Ban chỉ đạo tuyển sinh quận./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Q.BT;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đinh Thị Thủy

 

 

Tác giả: Hiệu trưởng
Nguồn tin: BGH

163