Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Quang Vinh

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn thu tiền và công khai các khoản thu - Năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_cac_khoan_thu_2020-2021_2810202014.pdf
155/TB-TQVThông tinBGH28-10-2020
2 Công bố việc lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_thanh_lap_hd_lua_chon_sgk_1620209.doc
22/QĐ-TQVThông tinTrường TH TQV01-06-2020
3 Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của HS, SV, HV TpHCM do dịch bệnh nCoV đến hết ngày 05/04/2020. 888/UBND-VXThông tinUBND-TPHCM16-03-2020
4 VB 396/UBND-VX, của UBND-TpHCM, Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của HS, SV, HV TpHCM do dịch bệnh nCoV đến hết ngày 16/02/2020.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 396-nghi_them_1_tuan_72202010.pdf
396/UBND-VXThông tinUBND-TPHCM07-02-2020
5 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Viết đúng , viết đẹp - Năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_ngay_hoi_em_viet_dung_viet_dep_truong_nh_2019-2020_811201910.doc
169/KH-TQVThông tinBGH08-11-2019
6 Thông báo thu tiền và công khai các khoản thu - Năm học 2019 -2020 163/TB-TQVThông tinBGH04-11-2019
7 Kế hoạch Thực hiện công khai trong hoạt động của nhà trường - Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_thuc_hien_theo_tt_36_3110201915.doc
162/KH-TQVThông tinBGH04-11-2019
8 Thu học phí và các khoản thu khác - Năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thu_hoc_phi_nh_19-20_-_ubnd_qbt_3110201915.pdf
332/VPThông tinVăn phòng HĐND và UBND quận Bình Thạnh31-10-2019
9 Quyết định Về việc thành lập Tổ thực hiện công tác công khai Trường TH Trần Quang Vinh- năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_thanh_lap_to_cong_khai_3110201915.doc
161/QĐ-TQVThông tinBGH31-10-2019
10 Quyết định Về ban hành Qui chế thực hiện công khai của nhà trường năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_cong_khai_3110201915.doc
File thứ 2: quy_che_cong_khai_3110201915.doc
160/QĐ-TQVThông tinBGH31-10-2019
11 Thông tư Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD - ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_36_bo_giao_duc_83201910.doc
TT 36/2017/TT-BGDĐTThông tinBộ GD-ĐT08-03-2019
12 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách , tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 612017tt-btc17236219_83201910.pdf
Thông tư 61/2017/TT-BTCThông tin 08-03-2019
13 Quyết định Về ban hành Qui chế thực hiện công khai của nhà trường Năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_103_ban_hanh_quy_che_cong_khai_83201910.doc
103/QĐ-TQVThông tinTrường TH TQV08-03-2019
14 Quyết định Thành lập Tổ thực hiện công tác công khai trường TQV năm học 2018 -2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_145_thanh_lap_to_cong_khai_83201910.doc
145/QĐ-TQVThông tinTrường TH TQV08-03-2019
15 Kế hoạch thực hiện công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_183_ke_khai_tai_san_83201910.docx
183/KH-TQVThông tinTrường TH TQV08-03-2019
12