Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Quang Vinh
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 19/2/2019
Lượt đọc: 1670

Hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra Giữa học kì II-Lớp 4, 5 Năm học 2018-2019

Số/Ký hiệu: 54/GDĐT
Ngày ban hành: 18/2/2019
Ngày có hiệu lực: 18/2/2019
Người ký: Trần Anh Kiệt - Phó trưởng Phòng GD
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra Giữa học kì II-Lớp 4, 5Năm học 2018-2019
File đính kèm:
File thứ 1: hdktghkii_-_1819_192201914.docx
File thứ 2: hdktghkii_-_1819_192201914.docx
Nội dung:

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 54/GDĐT

Về hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra Giữa học kì II-Lớp 4, 5

Năm học 2018-2019

Bình Thạnh, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

                                                 Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra giữa học kì II năm học 2018-2019 dành cho học sinh lớp 4 và lớp 5 như sau:

1. Thời gian kiểm tra:

          * Tuần 26: (Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)

          Tổ chức kiểm tra các môn Tiếng Việt và Toán.

          * Chương trình: Giới hạn chương trình đến tuần 25.

          Lưu ý: Không tổ chức kiểm tra vào ngày thứ hai đầu tuần.

2. Việc tổ chức kiểm tra giúp giáo viên nắm vững và nhận thức đúng yêu cầu trong quá trình giảng dạy, đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh, giúp học sinh học tập tự tin, biết được các mặt còn yếu kém về kiến thức, chuẩn kỹ năng cơ bản trong chương trình để sửa chữa và kịp thời giúp đỡ, nhằm phát huy tính cố gắng vươn lên của học sinh. Kiểm tra là việc làm bình thường, do đó nhà trường cần tổ chức nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm túc, chính xác và khách quan. Khi chấm bài, giáo viên chủ nhiệm ghi nhận những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh có được kết quả tốt ở cuối học kì II. Hiệu trưởng nhắc nhở giáo viên không tạo áp lực cho cha mẹ học sinh và các em học sinh trước khi kiểm tra.

Tuyệt đối không chạy theo thành tích để có kết quả cao. Cần có biện pháp thích hợp không để học sinh coi bài, chép bài lẫn nhau. Giáo viên tuyệt đối không được nhắc bài cho học sinh chép, phải thực sự tạo công bằng đối với học sinh. Tinh thần trách nhiệm, phẩm chất và năng lực của người giáo viên trong công việc được giao là niềm tin yêu của xã hội.  

3. Đề kiểm tra: giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện (phân công  soạn và duyệt đề) với các yêu cầu sau :

      - Đề thi cần chính xác và khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh; đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng khối lớp, tỷ lệ kiến thức trong đề được phân bố như sau:

+ Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học: 40%

+ Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân: 30%

+ Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống: 20%

+ Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt: 10%.

* Lưu ý: Đối với những học sinh học hòa nhập (có hồ sơ y tế và có giấy xác nhận dạng tật của địa phương), trường có đề thi riêng để đánh giá học sinh theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

4. Việc coi và chấm bài kiểm tra:

      - Trong khi kiểm tra, giáo viên được phân công coi kiểm tra chéo lớp trong khối.

      - Tổ chuyên môn tổ chức chấm chéo trong khối và chấm tập trung, đảm bảo tính chính xác, rõ ràng theo thống nhất đáp án.

      - Bài kiểm tra được giáo viên ghi nhận những hạn chế của học sinh trong quá trình làm bài, kèm theo lời nhận xét tường minh để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh có được kết quả tốt ở cuối học kì II. Bài kiểm tra được giáo viên cho điểm cuối cùng theo thang điểm 10 (điểm mười), không cho điểm 0 (điểm không) và điểm thập phân.

5. Việc in ấn bài kiểm tra – Báo cáo:

      - Việc in đề kiểm tra cần có qui trình chặt chẽ, việc sao in đề ở cửa hàng cần có trách nhiệm hợp đồng cụ thể đảm bảo tính bảo mật.

      - Việc tổ chức kiểm tra ở mỗi trường, ban giám hiệu thực hiện đầy đủ các thủ tục theo qui chế về tổ chức kiểm tra.

      - Sau mỗi môn kiểm tra, ban giám hiệu có trách nhiệm sinh hoạt đáp án và thống nhất cách chấm bài, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, gây mất đoàn kết trong nhà trường.

      - Sau khi chấm bài xong, trường gửi thống kê về Tổ Phổ thông (gửi qua  email Cô Hoàng Anh: hoanganhnguyenthi.1972@gmail.com). Từ đó, giáo viên có kế hoạch kịp thời giúp đỡ các học sinh yếu kém để các em đạt được kết quả tốt nhất ở cuối năm học.

      - Ban giám hiệu có trách nhiệm gửi files toàn bộ đề kiểm tra của các khối lớp (có cả ma trận đề và đáp án) và báo cáo các hoạt động tổ chức thực hiện kiểm tra giữa học kì II cho Cô Hường (huehuong.binhthanh.tphcm@gmail.com) trong ngày 19/3/2019./.                                             

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Trần Anh Kiệt

                                                                  

163