Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Quang Vinh
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 26/3/2020
Lượt đọc: 1449

V/v tổ chức dạy học trực tuyến

Số/Ký hiệu: Số: 74 /GDĐT
Ngày ban hành: 25/3/2020
Ngày có hiệu lực: 25/3/2020
Người ký: TRƯỞNG PHÒNG - Nguyễn Minh Nhơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: V/v tổ chức dạy học trực tuyến
File đính kèm:
Nội dung:

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 74 /GDĐT

V/v tổ chức dạy học trực tuyến

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


            Bình Thạnh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

                                    Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS.

 

        Căn cứ công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;

       Căn cứ công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 (lần 2);

        Căn cứ công văn số 430/GDĐT-TrH ngày 11 tháng 02 năm 2020 về hỗ trợ tổ chức các khoá ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

        Căn cứ công văn số 829/GDĐT-TrH ngày 16/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 (lần 2);

       Căn cứ công văn số 830/GDĐT-TH ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến và công tác kiểm soát giáo viên, nhân viên, học sinh đi về từ vùng dịch.

        Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hiện việc tổ chức dạy học trực tuyến như sau:

1. Yêu cầu chung

   - Xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến qua mạng để hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Các chủ đề cần được xây dựng và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định và lợi ích chung của người học. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

   - Các nhà trường lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường; đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua internet có chất lượng.

   - Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục; xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, tương tác với thầy cô phụ trách cho học sinh và phụ huynh học sinh.

   - Nhà trường và giáo viên phối hợp với gia đình học sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ học sinh trong việc học trực tuyến để ôn tập kiến thức, học tập kiến thức mới. Tránh gây áp lực cho học sinh, phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

   - Chuyên đề dạy học trực tuyến phải đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với người học; người học với nhau và giáo viên phải giám sát được sự tương tác giữa người học với nhau.

   - Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

   - Nhà trường có trách nhiệm thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho các đối tượng học sinh không có điều kiện tham gia học tập trực tuyến được bổ sung các nội dung kiến thức mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian nhà trường thực hiện dạy học trực tuyến.

2. Đối với các trường Tiểu học

   - Hiệu trưởng các trường tiểu học chỉ đạo, giám sát tổ khối chuyên môn thống nhất kế hoạch dạy học trực tuyến từ tuần 21 trở về sau thông qua cổng thông tin điện tử của nhà trường; tiến hành ghi hình những kiến thức trọng tâm của từng môn lấy chuẩn kiến thức kỹ năng làm cơ sở, tập trung cho các môn học sau:

    + Khối lớp 1, 2, 3: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ

    + Khối 4, 5: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

   - Sau đó, giáo viên xây dựng các hoạt động và hệ thống bài tập vừa sức học sinh và đúng trọng tâm, đăng tải lên website trường định kỳ theo từng tuần. Đối với các trường, các khối lớp còn khó khăn thì có thể thiết kế qua tin nhắn, thư điện tử, các phương tiện khác... hoặc in sao trên giấy và gửi đến cho cha mẹ học sinh.

   - Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn theo dõi, nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh, động viên, khuyến khích học sinh hoàn thành các bài học; tiếp nhận và giải đáp thắc mắc cho học sinh về nội dung kiến thức bài học.

2. Đối với các trường Trung học cơ sở:

   - Trưởng bộ môn phối hợp với giáo viên bộ môn các trường rà soát các kiến thức trọng tâm xây dựng các chủ đề ôn tập hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho học sinh giúp học sinh kịp thời tiếp cận kiến thức sau thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo từng bài cụ thể hàng tuần đến khi học sinh đi học trở lại.

   - Việc xây dựng các chủ đề dạy học trực tuyến cần đảm bảo các nội dung sau:

       + Nhà trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn các tổ bộ môn xây dựng nội dung các chủ đề dạy học trực tuyến dựa trên nội dung gợi ý của Trưởng bộ môn.

       + Nhà trường lựa chọn công cụ, phần mềm dạy học như:

   - Hệ thống mạng xã hội học tập trực tuyến ViettelStudy.

   - Hệ thống học trực tuyến của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT.

  - Các hệ thống khác có văn bản hướng dẫn trên cổng thông tin của phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo.

   - Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách.

  - Thông báo đến học sinh và gia đình học sinh theo dõi Lịch phát sóng dạy học trên các đài truyền hình:

       + Theo dõi các buổi phát sóng các chủ đề kiến thức dành cho khối 9 trên sóng HTV (HTV Key) với lịch phát sóng Buổi sáng vào lúc 8h00 - 9h00 - 10h00 các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 phát sóng các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh; Phát lại vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và được thông báo trên cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

       + Hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng) trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7 và một số kênh truyền hình trung ương khác) và các kênh truyền hình khác được công bố trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn).

4. Thông tin báo cáo

   - Các trường báo cáo việc dạy học trực tuyến về Tổ Phổ thông - Phòng Giáo dục và Đào tạo sau ngày 31/3/2020 để theo dõi, rút kinh nghiệm thực hiện.

   - Các trường thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin trên cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo để nắm tình hình, kịp thời báo cáo khi có yêu cầu của từng cấp học.

   - Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra việc thực hiện dạy học trực tuyến ở các trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương triển khai việc tổ chức dạy học trực tuyến để giúp học sinh kịp thời tiếp cận kiến thức sau thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT.UBND/Q (để b/c);

- LĐ/PGD;

- Cổng thông tin điện tử;

- Lưu: VT, TPT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Minh Nhơn

 

163